Eryap Grup | Lider Markaların Üreticisi... > Çevre > Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Eryap San. ve Tic. A.Ş., fabrikalarındaki Polimer Dış Cephe Kaplama, XPS Isı Yalıtım Levhaları, Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri, Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri ve Taş Yünü üretimi ile Türkiye’nin öncü kuruluşudur.

Sürdürülebilir bir gelecek için; Gaziantep, İstanbul ve Sakarya Fabrikaları’nda ürettiğimiz ürünleri ve tüm süreçlerimizi direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak Çevre Politikamızın vaz geçilmez bir parçasıdır.

ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri doğrultusunda; ham madde ve enerji kullanımında, üretim süreçlerindeki teknoloji seçiminde; doğal kaynak israfının önlenmesinde, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yürütülen tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması sağlanacaktır.

Değerli bir hazine olarak gördüğümüz çevreyi koruyarak bu insanlık mirasının, doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması amacıyla çaba göstererek gelecekte de insanlığının faydalanabilmesi için aşağıda ifade edilen faaliyetler, önlemler ve prensipler harfiyen yerine getirilecektir.

 • Uluslararası yasal düzenlemeler, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülükler kapsamında Çevre Yönetimi Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirilmesini sağlamak,
 • Çevre politikamızı; iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetimize devam etmek,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek,
 • Şirket çalışanlarımızın çevre politikasının ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak için gerekli eğitim ve kaynak desteği almalarını sağlamak,
 • Çevre yönetimi sistemimizi sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Ekolojik dengeye zarar vermeden atıkları en aza indirmek, kirliliği kaynağında önlemek,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkilerini önlemek,
 • Enerji, hava ve su gibi doğal kaynakları korumak için doğal kaynak kullanımını, atıkları, sızıntıları, dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Geri dönüşümlü ambalaj kullanmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bu risk oluşumlarını azaltmak,
 • Doğal kaynakları koruma yöntemleri üzerinde çalışmalar yapmak,
 • Çevre ve Orman Bakanlığı denetimleri kapsamında çalışmalarda bulunmak.