Eryap Grup | Lider Markaların Üreticisi... > Çevre > İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Şirketimizde iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla atölyelerdeki her çalışma postasında ergonomi analizleri ve iş kazalarını önlemeye yönelik risk analizleri yapılmaktadır. Değerlendirmelerde iyileştirilmesi gerektiği tespit edilen veya çalışan tarafından şikâyette bulunulan çalışma postalarında acil önlemler alınmaktadır. 

Eryap, daha verimli, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılması için;

  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına almayı,
  • Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarında çalışmalarının sağlanması için çaba göstermeyi,
  • İşyerindeki sağlık risklerini ve bunlara karşı alınması gerekli önlemleri içeren İç Yönetmelik'i hazırlayarak buna tam uyum gösterilmesini sağlamayı,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
  • İşyerindeki ağır ve ölümlü kazaları önlemek adına tüm önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmeyi,

taahhüt etmiştir.