Eryap Grup | Lider Markaların Üreticisi... > Çevre > Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Gelecek İçin Eryap’tan Önemli Adımlar

Yatırımları ile sektörüne yön veren, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yürüten Eryap, modern, güvenilir ve sağlıklı yaşam alanları için ürettiği ileri teknoloji ve doğa dostu ürünlerini müşterilerinin kullanımına ve beğenisine sunmaktadır.

2001 yılında faaliyete geçen Eryap, inşaat sektöründe ve özellikle yalıtım alanında öncü ve yenilikçi kimliğiyle dikkat çeken, büyüme ivmesini sürekli artıran, güçlü bir üreticidir. Gaziantep, İstanbul ve Sakarya’da toplam 150.000m2‘yi aşan alanda yerleşik 3 üretim tesisinde tüm yalıtım malzemeleri (ısı, su, ses ve yangın) polimer dış cephe kaplama sistemleri ve polimer kapı-pencere sistemleri üretimi gerçekleştirmektedir.

American Siding, Bonuspan, Focus Membran, Bonusmax, Winer ve Focus Shingle gibi lider markaları Türkiye pazarına kazandıran Eryap yeni ürünü Wooler ile sektördeki öncülüğünü ve yalıtımdaki iddiasını bir adım öteye taşımıştır. Eryap taş yünü tesisi 2012 yılı Mart ayında devreye alınmıştır. Sakarya, Hendek’te 60.000m2’lik alana yerleşik tesisin altyapı ve kurulu kapasitesi 120.000 ton/yıl olarak projelendirilmiş; ilk yıl üretim kapasitesinin 40.000ton’a ulaşması hedeflenmiştir.

Sürdürülebilirlik kavramı, siyasal, kültürel, sosyal, ekonomik ve yönetsel olmak üzere birçok açıdan ele alınmalıdır. Sürdürülebilir gelecek için en büyük tehlike, küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın nedeni; atmosfere salınan gazların, sera etkisi oluşturarak, dünya yüzeyindeki sıcaklığı arttırması ve iklim değişiklikleri, kutup buzullarının erimesi, toprak kaymaları, bitki ve hayvan türlerinim yok olması gibi sonuçları vardır. Doğal denge kapsamında, havayı oluşturan O2 ve N gazları yeryüzünden yayınan infrared ışımaların geçişine izin verirken fosil yakıtların tüketimi nedeniyle açığa çıkan CO2 (karbondioksit), CH4 (metan) ve CFC (kloroflorokarbon) gibi gazların atmosferde oluşturduğu örtü ise tam tersine infrared ışımaları absorbe ederek yeryüzünün olması gerekenden fazla ısınmasına neden olmaktadır.

Küresel ısınmanın dünya üzerindeki bir diğer etkisi ise; dünyadaki yeraltı su seviyesinin ve su rezervlerinin azalması, özellikle Türkiye’nin de arasında bulunduğu iklim kuşağının çöl olma tehlikesi altında kalmasıdır. Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması, enerji tüketiminin azaltılması önemli tedbirlerdendir. Bu amaca yönelik olarak artan nüfus artışı göz önünde alındığında özellikle su yalıtımı önem kazanmakta ve büyük su havzaların oluşturulması önemlidir.

Sürdürülebilir gelecek için alınacak tüm önlemler bugün ve gelecekte yaşamımızın bir parçası olmak zorundadır. Ekosistem, çok geniş bir kapsamda dengede kalabilme savaşı vermektedir ve bu dengenin korunması için, her türlü tedbirin alınması ve uygulanması, ulusların, firmaların, sektörlerin ve bireylerin görevidir.

CE markalı XPS ısı yalıtım levhalarının üretiminde Kyoto Protokolü gereğince şişirici gaz olarak ozon tabakasına herhangi bir zararlı etkisi olmayan çevreci gazlar kullanılmaktadır. Öte yandan özellikle yeni yatırımı Wooler markalı taş yünü ürünü ve tesisindeki üretim teknolojisi ile bu anlamda çevre korunmasına yüksek oranda katkı sağlıyor. Üretim döngüsünde enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı, gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştirmeyi hedefleyen Eryap, doğaya dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini kararlılıkla ileri taşıyarak enerji tasarrufuna geniş anlamda katkıda bulunmakta ve Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasını desteklemektedir.

Faaliyetlerinde küresel ısınmanın ve tüketilen enerji kaynaklarının olumsuz etkilerini minimuma indirerek gerekli önlemler alan Eryap, iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri olan sera gazı oluşumundaki etkilerini minimuma indirmek üzere karbon ayak izini azaltmaya devam ediyor. Sürdürülebilirliğe giden yolda en önemli taşlar olan marka değeri; güven ve itibar sağlaması, maliyet tasarrufu ile birlikte karlılığın artması; çalışanların motivasyonunu arttırması, tüketici talepleri gibi adımlarda sürekliliği düşünerek çalışmalarına devam ediyor.

Küresel ısınmayı engellemek için izolasyon en gerekli şartlardan biridir. En verimli izolasyon için; çatıların izolasyonu, iç ve dış duvarların ses ve sese karşı izolasyonu, kat döşemelerinin (yüzer döşemeler) izolasyonu, sıcak su depolarının ve buna benzer termal sistemlerin ve borularının izolasyonu, soğutma sistemlerinin izolasyonu, dışarı açılan kapı ve pencerelerin izolasyonu eksiksiz olarak gereklidir. Fakat izolasyon yapılırken kullanılan “XPS(Ekstrüde Polistiren) ve Taş Yünü” gibi doğru ve kaliteli izolasyon malzemeleri de en az “izolasyon işlemi” kadar önem arz etmektedir

Karbon ayak izimizi azaltmak için en etkili yol enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerji verimliliği de en ekonomik olarak yapılarımızı doğru ısı yalıtımı yaptırmak sureti ile sağlayabiliriz. Enerji verimliliği ve yalıtımın bütünleştiği günümüzde, toplam tüketilen enerjinin 1/3’ünden fazlası binalarda ısınma veya soğutma amacı ile kullanılıyor. Kaliteli yalıtım yenilemeleriyle %50’ye varan tasarruflar kolayca sağlanabildiği gibi kalınlıkları arttırarak daha büyük tasarruflara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Isıtma ve soğutma sistemlerinin ilk yatırım masraflarının azaltılması, devreye giriş ve çıkış sayılarının ve sürelerinin azaltılması, konfor şartlarının sağlanması, nem ve terlemenin oluşmaması Isı yalıtımının diğer faydaları arasında sayılabilir.

Sera gazı emisyonu azaltmak, küresel iklim değişikliğini azaltmak, karbon salımı ve olumsuz etkilerini önlemek için en ucuz, en yaygın ve en kolay tasarruf sağlayabilen etkili yöntem olan “Isı Yalıtımı” ile gerek kışın gerekse yazın %50’ye varan, hatta ısı yalıtım malzemesinin kalınlığa bağlı olarak daha yüksek oranlarda enerji tasarrufu sağlanırken aile bütçesine ve ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra yaşadığınız binayı nem ve küf oluşumunu karşı korurken daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyor.