Eryap Grup | Lider Markaların Üreticisi... > KURUMSAL > Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Müşteri odaklı yönetim

Türk yalıtım sektöründe, üretim ve dağıtım lideri olmayı hedefleyen ERYAP A.Ş, bu hedefine ulaşmak için de izleyeceği kalite politikasını;

  • Ürünlerini yalıtım sektörünün şartlarına uygun olarak sürekli geliştirmek ve enerji sarfiyatının sürekli azaltılmasını sağlamak.
  • Dış Pazar payımızı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve pazardaki liderliğimizi, eğitilmiş, müşteri odaklı çalışan ve ekip çalışması konusunda, başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirmek,
  • İş ve İşçi güvenliği tedbirlerini uluslar arası standartlara uygun alarak, personelimize bu konuda eğitimler vermek,
  • Çalışanlarımızın işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak rahat ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, faaliyetlerimizden olumsuz etkilenme ihtimali olan tüm tarafların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla tehlike ve risk analizleri yapılmaktadır.
  • Ürünlerimizi çevreye olması muhtemel etkilerini göz önüne alarak AR-GE çalışmalarımızı bu yönde planlamak ve kuruluşumuzun çevreye bakış açısı ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim kurmak,
  • Üretim maliyetini düşürerek aynı zamanda kaliteyi artırmak. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda bilimsel verilere dayalı çalışmayı esas alarak, tüm süreçlerimizdeki verimliliği sektördeki en iyi uygulamalar seviyesine yükselterek mükemmelliğe ulaşmayı ilke edinmek,
  • En önemlisi müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla kaynaklarımızı sürekli geliştirerek Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek olarak belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Nedir? İş Dünyası İçin Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir kalkınma; dünya genelinde “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarına zarar vermeden günlük ihtiyaçların temin edilmesi” olarak tanımlanıyor. Günümüzde şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, ekonomik ve kar odaklı bakış açısının yanında sosyal ve çevresel konuların da şirketlerin sorumluluğu haline geldiği bir yenidünya düzenine Eryap Plastik San. ve Tic. A.Ş olarak girmiş bulunuyoruz. İş dünyası için sürdürülebilirlik bu yeni düzende günümüz trendlerinin şirketler için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını, ürünlerini ve hizmetlerini yeniden düzenlemek anlamına gelmektedir. Eryap Plastik San. ve Tic. A.Ş bu gelişmeleri takip ederek mükemmelliğe ulaşmayı ilke edinmiştir.