Eryap Grup | Lider Markaların Üreticisi... > İK > İK Politikamız

İK Politikamız

Kurum Kültürü ve Eryap İK Misyon ve Vizyonu

Eryap Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 50 yıllık sanayici geçmişi olan köklü bir ailenin kuruluşudur. Bununla birlikte Eryap çalışanları olarak bizler, profesyonelliği ve sistem yaklaşımını baz alarak, amatörlere has heyecan ve zevkle çalışmaktayız. Geçmişimizin tecrübelerinden yararlanıp, paradigmalarımızda kaybolmadan, sürekli daha iyiyi sorgulayarak çalışırız. Gelişim için sürekli yeni fikirler üretmek bizim felsefemizdir. Sorunlar, problemler bizim için motivasyon düşürücü engeller değil, çözmek/başarmak için fırsatlar, heyecanlardır. Bizler önümüze hazır gelmesini değil, önümüzü kendimizin açmasını isteriz.

Eryap İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Misyonu; şirketimizin en değerli unsuru olan çalışanlarımızın şirketimizin vizyonunu gerçekleştirebilecek seviyeye gelmesini sağlamak ve bunu korumaktır.

Eryap İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Vizyonu; gelişmeyi, üretmeyi seven çalışanlar için, Eryap’ın ideal ve çalışılması en çok istenen kurum olmasını sağlamaktır.

Gelişim Yönetimi

Eryap sürekli gelişen bir organizasyondur. Günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarımızın gelişimi de odaklandığımız en önemli konularımız arasındadır. Birkaç kişinin yönlendirmesi ile başarıya ulaşılamayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden Eryap Öğrenen Organizasyon olmak için tüm unsurlarını da öğrenmeye teşvik etmektedir.

Performans Değerlendirme

Çalışanların işyerinde aradığı en önemli faktörlerden birisi adalettir. Ücret, ödül, terfi mekanizmalarında adil olabilmek için etkin bir performans değerlendirmeyi Eryap’ta yaşatabilmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Etkin performans değerlendirme için;

  • Personel ve amirinin mutabık kaldığı SMART hedefler belirleriz.
  • Zamanın unutturmasının olumlu/olumsuz değerlendirmeyi etkilememesi için kayıtlar, somut veriler üzerinden 3 aylık periyotlarda değerlendirme yaparız.
  • Hem hedefleri, hem de yetkinlikleri değerlendiririz.
  • Performans Değerlendirme Sistemimizi amirleri için sopa değil, gelişimimiz için önemli bir araç olarak kullanırız.

Eğitim

Çalışanlarımız işe başlangıçlarında pozisyon, tecrübe ve eğitimleri ne olursa olsun, bizim kültürümüzü ve iş yapış yöntemlerimizi öğrenmeleri için oryantasyon eğitimi alırlar.

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz yetkinlikleri elde etmek amacıyla gerekli eğitimleri alırız. Performans değerlendirmelerinde de ihtiyacımız olan eğitimler belirlenir. Eğitim bizim için yoğun işlerin arasında yapılan bir dinlence değil, zevkli ve çok önemli bir iştir. Eğitimlerimizde sadece bilgi almakla kalmayıp, bunları davranışa ve iş sonuçlarına döndürmeye çalışırız.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın bireysel vizyonlarına uygun kariyer yapmalarına fırsat oluşturmaya çabalarız. Pozisyonlarımızı doldurmak için öncelikli kaynağımız içimizden gelen taleplerdir. Çalışanlarımızın kariyerleri için onlarla beraber planlar yapar, gerekli yetkinlikleri geliştiririz.